Zebrania klasowe i dni otwarte w XXIII LO

w roku szkolnym 2023/2024

Lp Data TEMATY  ZEBRAŃ
1. 13.09.2023 r. Rodzice uczniów klas I godz. 17.30 sala gimnastyczna -  spotkanie informacyjne z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami; od godz. 18.00  - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych                    
Rodzice uczniów klas IV godz 18.00 - sala gimnastyczna - spotkanie z dyrektorem szkoły, od 18.30 spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych
Rodzice uczniów klas II i III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach                                                                                            
2. 08.11.2023 r.  DZIEŃ OTWARTY
godz. 18.00  -  indywidualne spotkania Rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
3. 13.12.2023 r. Zebranie z rodzicami klas I-IV
godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych  - informacja o  przewidywanych ocenach semestralnych
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami
4. 07.02.2024 r. Zebranie Rodziców uczniów klas I - IV
 godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych -  podsumowanie wyników I półrocza;
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami 
5. 20.03.2024 r. Zebranie dla Rodziców uczniów klas IV godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;
Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III godz. 18.00 
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami 
 6. 15.05.2024 r. Zebranie dla Rodzice uczniów klas I  i II i III  godz. 18.00  - informacja o  przewidywanych ocenach rocznych;
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami