Zebrania klasowe i dni otwarte w XXIII LO

rok szkolny 2021/2022

  

Lp Data TEMATY  ZEBRAŃ
1. 08.09.2021 r.

Rodzice uczniów klas I godz. 17.30 sala gimnastyczna -  spotkanie informacyjne z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami;  od godz. 18.00  - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (wg wywieszonego harmonogramu); 

Rodzice uczniów klas II i III (po szk. podstawowej) godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach (wg wywieszonego harmonogramu);

Rodzice uczniów klas III (po gimnazjum) godz 18.00 - spotkanie z dyrektorem szkoły, od 18.30 spotknia z wychowawcami klas

2. 03.11.2021 r. 

DZIEŃ OTWARTY

godz. 18.00  -  indywidualne spotkania Rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

3. 08.12.2021 r..

Zebranie z rodzicami klas I-III

godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych  - informacja o  przewidywanych ocenach semestralnych.

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

4. 26.01.2022 r.

Zebranie Rodziców uczniów klas I - III

godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych -  podsumowanie wyników I półrocza;

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

5. 23.03.2022 r.

Zebranie dla Rodziców uczniów klas III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;

Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej godz. 18.00 

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

6. 18.05.2022 r.

Zebranie dla Rodziców uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej - godz. 18.00  - informacja o  przewidywanych ocenach rocznych;

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.