PLANOWANE KLASY PIERWSZE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

język angielski

wiedza o społeczeństwie

geografia

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie/geografia**

język obcy*

B

język angielski

matematyka

geografia

język polski

matematyka

geografia

język obcy*

C

język angielski

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia/chemia**

język obcy*

 Uwaga! 

*Jeżeli w szkole podstawowej kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.