CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH 

W roku szkolnym 2019/2020

 

Liceum 4-letnie

(dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej)

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

A

  język angielski,

  historia

 język łaciński i kultura antyczna

 język polski

 język obcy*

 matematyka

  historia

B

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

C

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  geografia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/geografia**

  język obcy*

D

  język angielski

  matematyka

  fizyka

  język polski

  matematyka

  fizyka

  język obcy*

E-F

  język angielski

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

G

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Liceum 3-letnie

(dla absolwentów gimnazjów)

 

klasa

Rozszerzone zajęcia edukacyjne

Punktowane zajęcia edukacyjne

H

  język angielski,

  język niemiecki

  geografia

  język polski

  język obcy*

  matematyka

  geografia

I

  język angielski,

  wiedza o społeczeństwie

  historia

  język polski

  matematyka

  wiedza o społeczeństwie/historia**

  język obcy*

J

  język angielski,

  biologia

  geografia

  język polski

  matematyka

  biologia/geografia**

  język obcy*

K

  język angielski

  matematyka

  geografia

  język polski

  matematyka

  geografia

  język obcy*

L

  język angielski

  biologia

  chemia

  język polski

  matematyka

  biologia/chemia**

  język obcy*

 

Uwaga!

*Jeżeli w gimnazjum/szkole podstawowej kandydat uczył się więcej, niż jednego języka obcego (jako obowiązkowego), dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

**Dla potrzeb rekrutacji do XXIII LO przyjmuje się ocenę wyższą wymienioną w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.