Hymn
 XXIII LO im. M. Skłodowskiej -Curie


Prowadzi nas słoneczny marsz,
za krokiem krok, za rokiem rok,
 Widące dni, w radości czas,
więc równaj krok, wyrównaj krok.

 Nie żałuj sił, by naprzód iść,
 choć każdy dzień dodaje lat,
 płomiennych serc i silnych rąk
 potrzeba by świat podźwignąć.

 Matura to jest skoczni próg,
i trzeba nam wciąż naprzód iść,
przez wiele dni, przez wiele lat,
 a każdy trud wawrzynu liść.

 Więc równaj krok, wyrównaj krok.
 Prowadzi nas słoneczny marsz,
 płomiennych serc i silnych rąk,
potrzeba by świat podźwignąć.

Hymn w wykonaniu uczniów - do odsłuchania.