Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

linia4

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez Dyrektora szkoły, zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

  • 13.10.2023 r. – Dzień Nauczyciela

  • 02 maja 2024r. - czwartek

  • 6, 7, 8, 9,10 i 13 maja 2024 r. - matury pisemne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego p. podst. i p. rozsz.

  • 31 maja 2024 r.– piątek po Bożym Ciele

linia4

I półrocze: 01 września 2023 r. - 12 stycznia 2024 r. 

II półrocze: 13 stycznia 2024 r. - 21 czerwca 2024 r.

linia4

Kalendarium

 

04 września 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2023r.

Dzień Edukacji Narodowej

01  listopada 2023 r. 

Wszystkich Świętych                               

11 listopada 2023 r.

Święto Niepodległości

23 grudnia 2023 – 1 stycznia  2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06 stycznia 2024 r.

Święto Trzech Króli

12 stycznia 2024 r.

koniec I półrocza (wystawianie ocen)

15.01 -28.01.2024 r.

Ferie zimowe

28.03 – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2024 r.

Wystawianie ocen rocznych uczniom klas maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

01 maja 2024 r.

Święto Pracy

03 maja 2024r.

Święto Konstytucji 3 Maja

06 maja  -  23 maja 2024 r. 

Egzamin maturalny

30 maja 2024 r. 

Boże Ciało                                           

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca –  1 września 2024 r.

Ferie letnie