Regulamin rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie

na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) art. 149
  3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI W FORMACIE PDF

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OGŁOSZONE PRZEZ KURATORA OŚWIATY