godziny pp 2023 24

Szanowni Państwo!

Ze względu na zaplanowane zajęcia z uczniami, bardzo proszę by na spotkanie ze mną umówić się  poprzez Librusa, mail lub dzwoniąc pod numer szkoły  22-516-91-61.

Dziękuję Agnieszka Przecławska- Frączek

 

 

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów

 

 

Stypendia wspierające uczniów zdolnych

 

 

 Procedura dostarczania do szkoły dokumentów z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

 

 

 Procedura otrzymania  z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej orzeczenia o nauczaniu indywidualnym

 

 

 Procedura otrzymania  z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej opinii o głębokiej dysleksji