Historia sztandaru szkoły związana jest z XII Państwowym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie, które powstało w 1935 r. i mieściło się przy ulicy Kawęczyńskiej. Po wojnie szkoła istniała przez wiele lat przy ulicy Obrońców 31, w 1963 r. połączywszy się ze szkołą Mickiewicza przestała istnieć.

Projekt sztandaru Xll-tego Państwowego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum został wykonany w barwach narodowych przez malarkę Jadwigę Lewakowską. Po jego białej stronie wyszyto hasło: "Praca twym prawem, obowiązkiem, radością". Na podstawie listów Marii Skłodowskiej-Curie do sióstr: Dłuskiej i Szalayowej. W czasie powstania warszawskiego sztandar spłonął. Odtworzony zgodnie z pierwowzorem był symbolem XII LO do 1963 r. Staraniem absolwentki Xll-tego LO, pani Marii Kalicińskiej, która w 1970 r. została dyrektorem XXIII-go LO, sztandar i imię Marii Skłodowskiej-Curie stały się symbolem XXIII-go Liceum Ogólnokształcącego.

W 2006 roku z okazji 60 - lecia Szkoły, władze dzielnicy ufundowały nowy sztandar. Obecnie oba sztandary, nowy i stary są eksponowane w oszklonych gablotach w szkole.