op BILD

W roku szkolnym 2024/2025 szkoła planuje utworzenie oddziału przygotowawczego.

Oddział przygotowawczy (OP) to szczególna forma organizacji kształcenia

dla uczniów, którzy NIE ZNAJĄ JĘZYKA POLSKIEGO albo

znają go NA POZIOMIE NIEWYSTARCZAJĄCYM do korzystania z nauki.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO