Zebrania klasowe i dni otwarte w XXIII LO

roku szkolnym 2019/2020

 

 

Data TEMATY ZEBRAŃ
11.09.2019 r.

Rodzice uczniów klas I godz. 17.30 sala gimnastyczna - spotkanie informacyjne z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami;                                                                                        

od godz. 18.00 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:                    

(wg wywieszonego harmonogramu);

Rodzice uczniów klas II i III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach (wg wywieszonego harmonogramu);
06.11.2019 r. DZIEŃ OTWARTY
godz. 18.00 - indywidualne spotkania Rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
11.12.2019 r. Zebranie z rodzicami klas I-III
godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami
22.01.2020 r. Zebranie Rodziców uczniów klas I - III
godz. 18.00   - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - podsumowanie wyników I półrocza;
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami
11.03.2020 r. Zebranie dla Rodziców uczniów klas III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;
Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas I i II godz. 18.00
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami
20.05.2020 r. Zebranie dla Rodzice uczniów klas I i II godz. 18.00 - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;
Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami