dscn145922 maja 2017 roku uczniowie klas 1A oraz 1C uczestniczący w projekcie eTwinning Time Capsule 2016 zakopali Kapsułę Czasu otrzymaną od uczniów partnerskiej szkoły w Slavucie na Ukrainie. W Kapsule znajdowały się pamiątki wykonane przez naszych ukraińskich kolegów, wycinki prasowe, pamiętnik z wpisami uczniów biorących udział w projekcie, prezentacja oraz film o szkole w Slavucie. Przypomnijmy, że naszą Kapsułę Czasu wysłaliśmy na Ukrainę w marcu i w ostatnim czasie została ona zakopana na terenie szkoły w Slavucie. Za pomocą platformy futureme.org wysłaliśmy do siebie "opóźnione" e-maile, które dotrą do nas za 10 lat i pomogą nam się ponownie spotkać. Odkopiemy wtedy Kapsułę Czasu i z radością powspominamy wspólnie spędzony czas i życie na przełomie lat 2016-2017.