zaproszenie

 

Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ma zaszczyt zaprosić
na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się dnia 3 czerwca 2017 roku w budynku Liceum.

I. Termin – 3 czerwca 2017 roku

II. Miejsce – budynek Liceum przy ulicy Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie

III. Program Zjazdu:


1.    9:00 – Msza św. w kościele pw. Św. Wacława w Warszawie przy ul. Korkowej.


2.    10:00


•    otwarcie Zjazdu przez Dyrektora Liceum,
•    część artystyczna,
•    poczęstunek,
•    spotkania wspomnieniowe w klasach.

IV. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów jest wpłata wpisowego w wysokości 70 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych) na konto Rady Rodziców XXIII LO o nr. 18 1020 1042 0000 8902 0009 6818 PKO BP
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko (aktualne oraz z czasów szkolnych) oraz rok ukończenia szkoły.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają poczęstunek (grill, ciasta, napoje) oraz wydawnictwa okolicznościowe (m.in. książka i tarcza jubileuszowa).


V. Termin przyjmowania wpłat – do 15 maja 2017 roku.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8:00 – 15:00.
Informacje o Zjeździe dostępne są także na naszym profilu FB w zakładce „Wydarzenia”.