W styczniu 2006 roku nasza szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną (MCSI) w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".
Projekt ten był realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).


Wyposażenie nowej pracowni to:14 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) i 4 stanowisk do centrum multimedialnego (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy), 1 komputer dla nauczyciela, serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, dwie drukarki sieciowe, dwa skanery, wideoprojektor, komputer przenośny, urządzenia sieciowe i budowa sieci oraz oprogramowanie edukacyjne.