Powstanie warszawskie w świadomości potomnych

Wiedza i doświadczenie nauczycieli owocują naszym udziałem w konkursach i olimpiadach, inspirują nas do pracy w szkole i poza nią (np. rysunki uczniów są częścią Książki "Podróż po historii filozofii", a plakaty opublikowano w broszurze "Powstanie warszawskie w świadomości potomnych").


Mateusz Przedworski, lat 16
XXIII Liceum Ogólnokształcące
(nauczyciel p. Adam Julian Gruda)