IMG 2089

16 – 20 maja 2017 – 20 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami, panią Lucyną Wawro-Jastrzębską i panią Grażyną Sierzpowską wyjechało kolejny raz na EuroWeek, 5-dniowy obóz szkoleniowy w Międzygórzu, finansowany całkowicie ze środków unijnych, w ramach VII edycji projektu Szkoła Równych Szans. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata. Biorąc udział w interaktywnych warsztatach, grach symulacyjnych i praktycznych ćwiczeniach, rozwijali najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole, a konwersacje w języku angielskim podniosły poziom ich umiejętności językowych.

Certyfikaty, które otrzymali na zakończenie szkolenia, dają im między innymi pierwszeństwo do udziału w wymianach młodzieżowych organizowanych przez EFM.

“EuroWeek was an amazing experience for me.

Before the workshops we had "energizer". We danced and had a lot of fun. The workshops were very interesting. We told about us and our future plans. We discussed different topics and issues. Volunteers showed us some presentations about their countries. We have known a lot of information about their cultures. They told us about their languages and cousine. The volunteer from Mexico taught us how to dance salsa.

In the workshops we worked in groups. We got few requests to do. For example: making films (horror, drama, comedy). We wrote stories and we had to do some scenes to play. On the last day we had to sing a song about EuroWeek, do a fashion show with characters from the "Game of thrones" and make some short films on different topics. During the workshops we went for a walk to beautiful places in Międzygórze, for example the waterfall. After workshops we could drink tea and talk with volunteers.

EuroWeek helped me practice my English.I have broken my English barrier and I wasn’t afraid of speaking. I have remembered some English words. I could develop my drawing and singing talents. I could spend good time and had a lot of fun. I integrated with people from class 2a.”

Wiktoria Bidzińska 2b

“EuroWeek was amazing! I met many interesting and nice people, not only from my school but also from other countries. I spent really nice time, I learned something about different cultures from all over the world. Our teachers were very nice! I would go there again.”

“EuroWeek był niesamowity! Poznałem wielu ciekawych i fajnych ludzi, nie tylko z mojej szkoły, ale też z innych krajów. Bardzo fajnie spędziłem czas, nauczyłem się czegoś o różnych kulturach z całego świata. Nasi opiekunowie byli bardzo fajni! Chciałbym wyjechać tam ponownie.”

Jakub Bochenek 2b

“EuroWeek was for me a great adventure. I met people from so many countries, for example Kenia, Etiopia, Azerbaijan and many others. I spent with them amazing time, they taught us not to be afraid of trying new things. We had many interesting lessons with a lot of fun. We've learned so much about their countries and cultures, also how to work in groups and make presentations and self-presentations in

EuroWeek was great not only because of the break from school but also because we all could learn something and practise our English. The place we stayed was beautiful and refreshing. I know we all would go back there if we had a chance.

EuroWeek był świetny nie tylko dzięki przerwie od szkoły, ale również przez możliwość podniesienia poziomu swojego angielskiego. Międzygórze było bardzo piękne i odprężające. Jestem tego pewien, że każdy z nas wróciłby tam, jeśli tylko mielibyśmy szansę.

Bartek Tereszczak

I really enjoyed the EuroWeek. I practiced my English while talking with the volunteers and during our classes. The place was so quiet and peaceful, it was perfect for learning. If I had a chance I would definitely go back there.


Bardzo podobało mi się na EuroWeek’u. Otworzyłam się językowo rozmawiając z wolontariuszami podczas naszych zajęć. Międzygórze było ciche i spokojne, co dawało perfekcyjne warunki do nauki języka. Jeśli miałabym okazję, to na pewno bym tam wróciła.

Karolina Kielan

We have met many fantastic people from other countries. We have trained English and overcome the fear of using this language. We’ve met other cultures. EuroWeek was wonderful experience and wonderful time spent.

Poznaliśmy wiele fantastycznych osób z innych krajów. Podszkoliliśmy angielski i  przełamaliśmy barierę językową. Poznaliśmy inne kultury. Cały wyjazd był niesamowitym doświadczeniem i wspaniale spędzonym czasem.

Klaudia Zatorska, Kinga Tarczyńska

EuroWeek was wonderful. I have met many amazing people especially volunteers who came from different countries. I’ve been motivated to learn English. Euroweek was a wonderful experience. 

EuroWeek był wspaniały. Poznałam wielu niesamowitych ludzi, szczególnie wolontariuszy, którzy pochodzili z różnych krajów. Zmotywowałam się także do nauki języka angielskiego.

EuroWeek to super doświadczenie.

Aleksandra Włostowska

The language camp EuroWeek was fantastic. I met the culture and traditions of other countries for example Mexico and Azerbaijan. I had the pleasure of talking to foreigners from all over the world. In addition, I had the opportunity to dance with the group and play games.
It all happened in the beautiful mountains. All classes were conducted in English.

Martyna Lubiak

EuroWeek is one of the best places I have ever been at. I have never experienced anything like this, good organization, nice atmosphere and also amazing people. All activities were in English, conducted by volunteers from other countries.

EuroWeek to jedno z lepszych miejsc w jakie się udałam. Nigdy nie przeżyłam czegoś podobnego. Świetna organizacja zajęć, miła atmosfera i wspaniali ludzi. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów.

Katarzyna Włostowska

EuroWeek was an amazing adventure. We spent a lot of time with volunteers. They were very friendly, we had a chance to meet their culture and languages. We were playing games, making movies and presenting scenes in groups. I had a lot of fun there.

Zuzanna Brzychcy

This week was fantastic. We met new people from other countries. They told us about their cultures. They were nice and happy all time.

Anna Wolska

EuroWeek był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Każdego ranka mieliśmy "energizeer" który rozgrzewał nas przed warsztatami. Podczas rozgrzewki dużo tańczyliśmy oraz graliśmy w różne zabawy. Następnie były warsztaty, które były bardzo ciekawie prowadzone. Na początku rozmawialiśmy o nas oraz o naszych planach na przyszłość. Dyskutowaliśmy na wiele różnych tematów i zagadnień. Wolontariusze pokazywali nam prezentacje o krajach, z których pochodzą. Opowiadali nam o ich kuchni, obyczajach oraz ojczystych językach. Podobała mi się nauka salsy prowadzona przez wolontariusza z Meksyku.
Na warsztatach pracowaliśmy w grupach. Mieliśmy kilka zadań do zrobienia np. robienie krótkich  filmów (komedia, dramat , horror). Pisaliśmy po angielsku opowiadania, które później przedstawialiśmy w krótkich scenkach. Razem z Kubą, Witkiem i Norbertem zaśpiewaliśmy piosenkę (po angielsku)  o EuroWeek’u. Razem z Tomkiem robiliśmy karykatury naszych wolontariuszy. Podczas warsztatów chodziliśmy na spacery by oglądać piękne krajobrazy Międzygórza. Po zakończonych zajęciach spotykaliśmy się z wolontariuszami na herbatę, by móc z nimi trochę porozmawiać. EuroWeek pomógł mi doskonalić mój angielski. Pokonałam barierę językową oraz przypomniałam sobie wiele angielskich słówek. Mogłam rozwinąć swoje talenty takie jak śpiewanie czy rysowanie. Poznałam kulturę innych krajów. Spędziłam miło czas i zintegrowałam się z grupą z mojej klasy oraz 2a.


Wiktoria Bidzińska

It was very enjoyable time. I learned how to be more patient and creative person. Volunteers were very friendly to us. They are awesome, very creative and inspiring persons. I want to come back to EuroWeek soon.

EuroWeek zainspirował mnie do bycia bardziej otwartym na nowe kultury, bardziej tolerancyjnym. Zrozumiałem także, że rzeczą, która jest dla mnie bardzo ważna i może mnie daleko zaprowadzić jest kreatywność. Jeden z wolontariuszy, Emir, opowiadał nam o ogólnie pojętej kreatywności i to zapamiętałem najbardziej. Opowiedział nam też swoją historię. Cały wyjazd także zainteresował mnie podróżami do przeróżnych zakątków ziemi i uzmysłowił, że bariera językowa tak naprawdę nie jest już dla mnie problemem. Mogę powiedzieć, że EuroWeek zmienił moje podejście i spojrzenie na przyszłość. 

Norbert Szymańczyk

Obóz EuroWeek był ciekawym doświadczeniem. Miałem możliwość poznania wielu zagranicznych kultur, zobaczyć ich zwyczaje i poznać języki. Dzięki wolontariuszom zajęcia były bardzo przyjemne, a każde następne coraz bardziej wyjątkowe.
Obóz EuroWeek dzięki pięknej lokalizacji i wspaniałemu towarzystwu, nie tylko świetnie uczył, ale i bawił. 

EuroWeek was an interesting experience. I was able to meet many foreign cultures, their traditions and languages. Thanks to the volunteers the activities were really nice and every next one more and more unique.

The EuroWeek thanks to beautiful localization and great company, not only was a great learning experience but also fun.

Tomasz Lewandowski

EuroWeek was a great experience. Our lessons were entertaining and interesting. The teachers were nice and treated us like friends, not only students. Every single day was a new adventure. We learned through fun, not by heart. Everyone  had great time and we really hope to come back in a year so we can meet all of those great people again.


Obóz szkoleniowy EuroWeek, który odbył się w dniach 16-20.05.2017 i był fantastycznym przeżyciem dla wszystkich uczniów, którzy mieli okazję spędzić ten czas wśród grupy wolontariuszy z całego świata. Cała oprawa obozu umiejscowiona w malowniczym Międzygórzu dodatkowo przyniosła zachwyt wśród uczestników. Zajęcia były prowadzone w rozmaitym zakresie, na różne, wyjątkowe i ciekawe sposoby, czasami przez zabawę, a  czasem w formie wykładu popartego przykładami z życia prowadzących. Była to dla nas świetna zabawa, w czasie której uczyliśmy się życia, poprawialiśmy swój język, a także otworzyliśmy siebie i przełamaliśmy naszą nieśmiałość w stosunku do rozmowy w języku angielskim. Ponadto dowiedzieliśmy się o innych formach nauki języka dla młodzieży, w których chętnie weźmiemy udział w przyszłości. Mamy nadzieję, że będziemy mieć okazję jeszcze raz wziąć udział w obozie i spotkać się z fantastycznymi ludźmi, których poznaliśmy w Międzygórzu.

Aleksandra Panasiuk