Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami 29 marca (środa)

Rodzice uczniów klas III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;

Rodzice uczniów klas I i II godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o frekwencji i bieżących postępach w nauce;

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami