Zapraszamy na zebranie rodziców 7.09.2016:

Rodzice uczniów klas I

godz. 17.30 AULA  -  spotkanie informacyjne z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami;

od godz. 18.00  - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (wg wywieszonego harmonogramu);

Rodzice uczniów klas II

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach (wg wywieszonego harmonogramu);

Rodzice uczniów klas III

godz. 18.00 AULA  -  spotkanie z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami (omówienie przepisów maturalnych);

od godz. 18.30  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (wg wywieszonego harmonogramu)