Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Inne informacje pomocnicze:

Rozpoczęcie pracy na platformie e-podręczniki - wersja dla nauczyciela

Rozpoczęcie pracy na platformie e-podręczniki - wersja dla ucznia