Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami

  1. list p. Prezydenta m. st. Warszawy (w załączeniu),
  2. komunikaty na stronie www BE dot. zmian w rekrutacjido klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach): http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas,
  3. apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych.