23 maja 2018r. o godz. 18:00 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rodziców uczniów klas I i II.

Będzie ono dotyczyło bieżącej sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w klasach oraz przewidywanych ocen rocznych.

Rodziców uczniów klas II serdecznie zapraszam najpierw do auli na parterze na spotkanie ze mną, które rozpocznie się o godz. 18:00

Bardzo proszę wszystkich Państwa o obecność.

Z poważaniem
Małgorzata Karpezo 
dyrektor XXIII LO