31. stycznia 2018 zakończyła się VII edycja projektu "Szkoła równych szans" Projekt trwał od marca 2017 roku.  Wzięło w nim udział 193 uczniów klas I, Ii i III. Młodzież uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego , w zajęciach rozwijających z języka angielskiego, geografii, chemii i biologii, w zajęciach warsztatowych - eksperymenty przyrodnicze. Uczniowie klas drugich brali udział w wykładzie na temat zawodów przyszłości, klasa IIIc w wykładzie dotyczącym technologii przyszłości. Klasy o profilu przyrodniczym - czyli IIc i IIIc pojechały do  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie, uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w tygodniowych warsztatach z języka angielskiego Euroweek (łącznie 50 osób), 30 uczniów klas I i II miało możliwość zdobywania wiedzy z zakresu prowadzenia firmy, dzięki grze biznes play, klasa II a była w British Counscil na warsztatach językowych z j. angielskiego. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie wielu uczniów naszej szkoły mogło rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie procentować.