saskakepa2016

DYREKTOR XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

ogłaszają konkurs dzielnicowy

„Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. Historia i współczesność.”

do pobrania: regulamin konkursu