Zmiany Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

wprowadzone na czas ograniczenia pracy szkoły z powodu stanu epidemicznego pdf