Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów, Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły rodziców i innych osób trzecich. Można się z nimi zapoznać tu  pdf