Dnia 12 grudnia br. klasa obywatelska 1b zwiedzała pod opieką wychowawcy oraz Pani Poseł Jagny Marczułajtis-Walczak Sejm RP.
Była to żywa lekcja na temat historii polskiego parlamentaryzmu. Uczniowie mogli poznać Sejm jako organ władzy ustawodawczej oraz dowiedzieć się jaką rolę pełni w procesie tworzenia polskiego prawa.
 
                                                  sejm                sejm2