separator

Drodzy Ósmoklasiści!

Chciałabym opowiedzieć Wam o naszej szkole.

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła z bardzo długą tradycją. Zostało utworzone w 1946 roku. Od roku 1955 mieści się przy ulicy Naddnieprzańskiej. Jedną z zalet szkoły jest jej położenie. Teren wokół szkoły to głównie domy jednorodzinne, dzięki czemu jest tu cicho i spokojnie. Szkoła leży blisko stacji PKP Gocławek, pętli tramwajowej i ronda Płowiecka/Marsa, dzięki czemu można do niej dojechać różnymi środkami komunikacji publicznej.

 

Naszym celem jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i nowoczesnych warunków nauki, dlatego inwestujemy w wyposażenie szkoły, ciągle unowocześniając bazę dydaktyczną. W roku 2012 wybudowaliśmy nowoczesną halę sportową i boisko wielofunkcyjne. Niewiele szkół na Pradze Południe może pochwalić się tak dobrymi warunkami do uprawiania sportu. Co roku odbywają się w naszej szkole Mistrzostwa Dzielnicy w piłce koszykowej i siatkowej. Uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego korzystają także z dobrze wyposażonej siłowni szkolnej.

Szkoła wyposażona jest między innymi w tablice multimedialne, a uczniowie mogą także korzystać z nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych. W tym roku szkolnym zakupiliśmy program Corinth, dzięki któremu w sposób ciekawy i nowoczesny wspieramy naukę biologii, chemii, fizyki i geografii. Poprzez różne działania, jak np. korzystanie na lekcjach języków obcych z platformy Insta.Ling, czy realizację projektów eTwinning na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego, a także organizowanie obozów językowych Euroweek, dajemy naszym uczniom możliwość skorzystania z nowoczesnych metod nauki języków obcych. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzone będą dla chętnych uczniów zajęcia przygotowujące do certyfikatu z języka francuskiego DELF. Zakupiliśmy również dostęp do platformy Indywidualni.pl, dzięki której będziecie mogli poznać swoje mocne strony, a my będziemy skutecznie dobierać metody i formy pracy z Wami.

Co roku w naszej placówce przeprowadzane są warsztaty i projekty, np. Nastolatek w samorządzie, Łączka, Edukacja filmowa na lekcjach historii, Szkoła równych szans. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowaliśmy konferencję „Transplantacje – dar życia”.

Nasza szkoła organizuje wiele konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Nasi uczniowie biorą z sukcesami udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych oraz zawodach sportowych organizowanych przez różne instytucje.

Nasza placówka współpracuje z uczelniami wyższymi, np. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem SWPS czy Uczelnią Łazarskiego. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach i projektach uczelnianych. Staramy się rozwijać zainteresowania i talenty naszych uczniów. W szkole prężnie działa zespół do spraw innowacyjności i pracy z uczniem zdolnym. Efektem pracy tego zespołu było opracowanie programu wspierania uczniów zdolnych i zgłoszenie szkoły do projektu Wars i Sawa. Jesienią ubiegłego roku otrzymaliśmy certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia - Wars i Sawa.

Bardzo prężnie działa w naszej szkole Klub Wolontariusza. Co roku wolontariusze wspierają m.in. takie akcje, jak: szlachetna paczka, zbiórka żywności dla Banku Żywności czy Bieg Niepodległości. Nasi wolontariusze opiekują się świetlicą TPD na Pradze Południe i dziećmi z pobliskiego przedszkola.

Jeszcze do niedawna mówiliśmy o naszej szkole, że jest kameralna i wszyscy się znają. Reforma oświaty jednak ten stan zmieniła. Dziś uczy się w naszym liceum prawie 500 uczniów w 18 klasach. Dostosowaliśmy szkołę do wyzwania związanego z przyjęciem podwójnego rocznika. W szkole został przeprowadzony remont. Udało nam się też wyposażyć w nowoczesny sprzęt nowopowstałe sale lekcyjne.

Żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom, wprowadziliśmy identyfikatory, dzięki którym nikt postronny nie wejdzie do szkoły niezauważony.

Budynek i jego otoczenie są monitorowane.

Reforma oświaty spowodowała również, że zwiększyła się liczba pracujących w naszym liceum nauczycieli. Obecnie w naszej placówce pracuje 46 pedagogów. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani z wieloletnim stażem.

Myślę, że każdy może znaleźć w naszej szkole obszar, w którym będzie chciał i mógł się realizować i rozwijać.

Zapraszam wszystkich do obejrzenia naszej strony internetowej, która przybliży Wam historię i teraźniejszość  szkoły. W zakładce „Rekrutacja” możecie obejrzeć prezentację o szkole i filmy nakręcone przez naszych absolwentów. Znajdziecie tam również informacje związane z procesem rekrutacji i z naszą ofertą. Znaleźć nas można także na FB.

Edyta Całkowska

Dyrektor

XXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie