Zebrania klasowe i dni otwarte w XXIII LO

roku szkolnym 2020/2021

 

 

Lp Data TEMATY  ZEBRAŃ
1. 09.09.2020 r.

Rodzice uczniów klas I godz. 17.30 sala gimnastyczna -  spotkanie informacyjne z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcami;                                                                                      

od godz. 18.00  - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg wywieszonego harmonogramu; 

Rodzice uczniów klas II i III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach (wg wywieszonego harmonogramu); 

2. 04.11.2020 r. 

DZIEŃ OTWARTY

godz. 18.00  -  indywidualne spotkania Rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

3. 09.12.2020 r.

Zebranie z rodzicami klas I-III

godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych  - informacja o  przewidywanych ocenach semestralnych.

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

4. 10.02.2021 r.

Zebranie Rodziców uczniów klas I - III

godz. 18.00  - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych -  podsumowanie wyników I półrocza;

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

5. 24.03.2021 r.

Zebranie dla Rodziców uczniów klas III godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych;

Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas I i II godz. 18.00 

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.

6. 19.05.2021 r.

Zebranie dla Rodzice uczniów klas I  i II godz. 18.00  - informacja o  przewidywanych ocenach rocznych;

Możliwość indywidualnych spotkań Rodziców z nauczycielami.