Zapraszamy uczniów naszego liceum do udziału w konkursie plastycznym pt. Żonkile pamięci zorganizowanym z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.Plakat Zonkile pamieci 2021 www

 

Organizatorem konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne Nowolipki, które mieści się przy ulicy Nowolipki 9B w obszarze dawnego getta warszawskiego. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

termin odesłania prac - 15.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oznajdują się w Regulaminie na stronie: https://nowolipki.edu.pl/zonkile-pamieci-2021/

Osoby zainteresowane konkursem mogą się zgłaszać do pani Ewy Borkowskiej.