1.02.2020  nasi wolontariusze po raz kolejny uczestniczyli w XX Integracyjnym Balu Karnawałowym.

Wolontariuszki i wolontariusze fantastycznie opiekowali  swoimi podopiecznymi i wspólnie z nimi bawili.