plakat

Informujemy, że kontynuujemy w roku szkolnym 2020/2021 współpracę z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu i styczniu dla uczniów naszej szkoły zostaną zorganizowane zajęcia online z literaturoznawstwa. Prowadzone będą przez wykładowców i doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka zajęć obejmie m.in. średniowieczną pieśń rycerską, tajemnicę późnej twórczości Juliusza Słowackiego czy co o polskich romantykach mówi ich gust artystyczny? Liczymy na wzajemne inspiracje i owocne dyskusje w ramach lekcji.

Z przyjemnością informujemy, że w szkole będzie realizowany projekt pt. "Szkoła mistrzostwa językowego", w którym wezmą udział wybrane klasy.
 
Celami projektu są: skuteczne wspieranie edukacji polonistycznej (zwłaszcza w dobie nauczania zdalnego), przybliżanie młodzieży metody pracy akademickiej oraz wskazywanie, w jaki sposób kompetencje polonistyczne mogą być przydatne na rynku pracy.
W ramach projektu młodzież i nauczyciele będą mogli skorzystać z: wykładów mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych przedstawicieli współczesnej myśli językoznawczej, warsztatów praktycznych oraz pracy projektowej.
Wszystkie działania projektowe będą toczyły się online od grudnia 2020 r. do maja 2021 r

zyczenia

Drodzy uczniowie!

W tym roku szkolnym nie będzie uroczystego zakończenia. Odbędą się tylko spotkania z wychowawcą, podczas których rozdane zostaną świadectwa i nagrody.

Uroczystości będą na małej i dużej sali gimnastycznej:

9.00 - duża sala: 2a, 2b, 2c
mała hala 1m
10.00 duża hala: 1h, 1i, 1j
mała hala 1k
11.00 duża hala: 1e, 1f, 1g
mała hala 1L
12.00 duża hala 1a, 1b, 1d
mała hala 1c

Podkategorie