DYREKTOR

XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE

W WARSZAWIE

  ogłasza konkurs historyczny

 Ku wolności…

 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 

W DZIELNICY WARSZAWA PRAGA – POŁUDNIE I NIE TYLKO 

Więcej informacji w załączniku 

pdf