Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej – Curie oraz 

Konkursie prezentacji multimedialnych "Warszawskim szlakiem Marii Skłodowskiej-Curie – moje inspiracje dorobkiem naukowym uczonej".

Regulaminy konkursów są zamieszczone poniżej.

W przypadku prac multimediaalnych prosimy o podanie źródeł wszystkich użytych multimediów (materiały własne, licencja CC, zgoda autora, itd.).

 

Regulamin konkursu prezentacja multimedialna

Regulamin konkursu z wiedzy