CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH

W roku szkolnym 2018/2019

absolwentom gimnazjów oferujemy następujące oddziały:

 

A Klasa lingwistyczno – psychologiczna


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski i język niemiecki  oraz WOS lub geografia (do wyboru od klasy II).
Zajęciami uzupełniającymi będą „Elementy psychologii”.

Jeżeli:
•    lubisz uczyć się języków obcych
•    pragniesz komunikować się z ludźmi z całego świata
•    chcesz uczestniczyć w obozie językowym Euroweek
•    chcesz uczestniczyć  w wymianie uczniowskiej ze szkołą niemiecką
•    chcesz realizować projekty e-Twinnig

Ponadto, jeśli jesteś zainteresowany:  
•    tajnikami ludzkiego umysłu
•    zasadami dobrej komunikacji
•    skutecznym zarządzaniem czasem
•    rozwojem własnych umiejętności społecznych
•    technikami panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem
•    własnymi mocnymi i słabymi stronami
•    poznaniem możliwości wpływu na zachowanie człowieka
•    technikami skutecznego uczenia się
•    studiowaniem  na  SGH (w języku polskim lub angielskim) lub na UW
(na anglistyce, germanistyce, lingwistyce stosowanej bądź psychologii)

to ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

 

B Klasa obywatelsko - prawna


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski, WOS oraz historia lub geografia (do wyboru od klasy II). Jako drugi język możesz wybrać  hiszpański lub niemiecki.
Zajęcia uzupełniające to „Prawo na co dzień”
Proponujemy Ci również:
•    wycieczki do:  Sejmu i Senatu, urzędu wojewody, sądu, na sesje Rady Warszawy
•    warsztaty samorządowe
•    program edukacyjny oparty na filmach dokumentalnych Akademii Planet+ Doc -  „Problemy współczesnego świata”
•    udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Uczelni Łazarskiego
Jeżeli  lubisz dyskutować i chcesz:
•    znać prawo, które obowiązuje każdego obywatela
•    zrozumieć mechanizmy działania państwa
•    poznać ludzi sprawujących władzę
•    w przyszłości podjąć studia na prawie, politologii, socjologii, stosunkach międzynarodowych lub dziennikarstwie
to jest  właśnie klasa dla Ciebie!

 

C Klasa przyrodnicza z ochroną środowiska


Przedmioty rozszerzone w tej klasie to:  język angielski, biologia oraz geografia lub chemia (do wyboru od klasy II). Jako drugi język możesz wybrać  hiszpański lub niemiecki. Zajęcia uzupełniające
to edukacja ekologiczna oraz doświadczenia przyrodnicze.

Proponujemy Ci również:
- wycieczki edukacyjne na lekcje w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
- ćwiczenia terenowe we współpracy z SGGW
- wyjścia na otwarte wykłady i seminaria do warszawskich uczelni
- udział w programach ekologicznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim

Nauka w tej klasie to przepustka do studiowania na wielu kierunkach uniwersyteckich i SGGW: ochrona środowiska, biotechnologia, biologia, psychologia, geografia, geologia, turystyka. Jest to także dobra propozycja dla przyszłych studentów weterynarii i medycyny oraz takich kierunków pokrewnych jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy zdrowie publiczne, a także większości kierunków AWF-u.

Jeżeli bliski Ci jest bogaty i różnorodny świat przyrody ożywionej, masz naturę badacza: lubisz eksperymenty, doświadczenia przyrodnicze i zajęcia terenowe - wybierz ten profil!