Szkolny plan nauczania - klasa Ia

przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

przedmiot

Tygodniowy wymiar godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Język polski

4

4

4

4

Język angielski

4

5

5

4

Język francuski

2

2

2

2

filozofia

1

     

historia

2

2

2

2

wiedza o społeczeństwie

3

3

2

2

podstawy przedsiębiorczości

 

1

1

 

geografia

2

3

4

3

biologia

1

2

1

 

chemia

1

2

1

 

fizyka

1

1

2

 

matematyka

3

4

3

4

informatyka

1

1

1

 

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

     

Godzina wychowawcza

1

1

1

1

Religia/etyka

2

2

2

2

 

Szkolny plan nauczania - klasa Ib

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, angielski

przedmiot

Tygodniowy wymiar godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Język polski

4

4

4

4

Język angielski

4

5

5

4

Język hiszpański

2

2

2

2

filozofia

1

     

historia

2

2

2

2

wiedza o społeczeństwie

1

1

   

podstawy przedsiębiorczości

 

1

1

 

geografia

2

3

4

3

biologia

1

2

1

 

chemia

1

2

1

 

fizyka

1

1

2

 

matematyka

4

5

6

7

informatyka

1

1

1

 

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

     

Godzina wychowawcza

1

1

1

1

Religia/etyka

2

2

2

2

 

Szkolny plan nauczania - klasa Ic

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

przedmiot

Tygodniowy wymiar godzin

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Język polski

4

4

4

4

Język angielski

4

5

5

4

Język niemiecki

2

2

2

2

filozofia

1

     

historia

2

2

2

2

wiedza o społeczeństwie

1

1

   

podstawy przedsiębiorczości

 

1

1

 

geografia

1

2

1

 

biologia

3

3

4

2

chemia

2

4

3

3

fizyka

1

1

2

 

matematyka

3

4

3

4

informatyka

1

1

1

 

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

     

Godzina wychowawcza

1

1

1

1

Religia/etyka

2

2

2

2