Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej, na podstawie informacji od naszych absolwentów, analizy ich wyborów po zdaniu matury:

Ilość  uczących się i nie podejmujących nauki po ukończeniu szkoły:

Przy tym wszyscy studiujący wybrali uczelnie wyższe. Szkoły policealne wybierały tylko osoby, które nie zdały lub nie zdawały matury.
Zwiększył się procent studiujących w porównaniu z poprzednim rokiem – wtedy 10% zdecydowało się nie podejmować dalszej nauki.

Ilość absolwentów uczących się i nie podejmujących nauki – spośród osób, które zdały maturę i których losy znamy.
Podział według klas w procentach

Szkoły publiczne / prywatne

Tryb nauki podejmowanej przez absolwentów w 2011 i 2010 roku
oraz
podział na rodzaje uczelni i tryb nauki (rok 2011):

Wybierane kierunki studiów:

W 2010 roku humanistyczne kierunki wybierało prawie 70% uczniów, widać znaczący spadek zainteresowania nimi w tym roku.

 

 

 Opracowała I.Arcimowicz

ANALIZA MATUR - 2011

 

1-ZDAWALNOŚĆ OGÓŁEM

wysoka zdawalność 94,78%  - nie zdało 6 osób ( 1 os. z j.angielskiego i 5 z matematyki ), w roku 2010 wynosiła 97,12% (nie zdały 3os.)  a w 2009- 95,91% (nie zdało 7os.)

2- ZDAWALNOŚĆ W RAMACH PRZEDMIOTÓW

W 2009 roku prawie ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawalność wynosiła 100%, wyjątkiem był język polski- 99,42% Rok później wyjątkiem był język angielski- 98,99%. W 2011r wyjątkiem były  j.angielski 99%  i matematyka 95%.

3-EFEKTYWNOŚĆ SZKOLNA

-porównując staniny z egzaminu gimnazjalnego z uzyskanymi na egzaminie maturalnym można zobaczyć pewne podobieństwa. W części humanistycznej egz.gimn. adepci uzyskiwali wyniki głównie w staninie 5 i 6 i podobnie było na egz.mat. z j.polskiego podstawowym. Natomiast w części matematyczno przyrodniczej egz.gimn. adepci osiągnęli wyniki w staninie 6 i 5 a na egz.mat. z matematyki gro wyników przypada na 5 staninę i mniej na 6 staninę. Z szeregu porównań wynika ze trafiający do nas adepci są humanistami.


Na przestrzeni 3-ch ostatnich lat efektywność szkolna-ES naszych uczniów jest wyższa niż efektywność gimnazjalna -EG

 

 

2009

2010

2011

EG

72,04

71,95

69,56

ES

88,11

83,85

82,65

 

 4-WYNIKI SUROWE-ŚREDNIE , PORÓWNANIE Z WYNIKAMI WOJ.MAZOWIECKIEGO I KRAJOWYMI     

 Kolejny rok wyniki osiągnięte przez naszych maturzystów z przedmiotów zdawanych w zakresie podstawowym są wyższe niż średnie krajowe i w województwie mazowieckim (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, wos, biologia, geografia, chemia)

 

przedmiot

poz

23lo-10

Wawa-10

Maz-10

Kraj-10

23lo-11

Maz-11

Kraj-11

j.polski

p

56,99

60,57

57,25

40,07

55,94

55,3

53,60

matematyka

p

69,19

65,00

59,80

58,52

54,57

49,8

48,24

j.angielski

p

67,34

70,50

62,62

62,35

81,62

70,2

69,69

historia

p

57,60

55,72

54,88

54,20

54,00

50,8

50,25

wos

p

55,53

57,61

57,10

54,16

51,38

47,5

46,74

geografia

p

51,55

48,03

47,75

45,77

46,56

42,7

43,07

 

r

10,00

55,46

51,90

49,11

53,75

53,0

49,41

biologia

p

52,00

47,07

47,64

45,52

55,20

46,1

46,09

chemia

p

39,00

43,16

47,13

48,27

42,67

40,5

41,69

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO WYNIKI WYŻSZE NIŻ ŚREDNIE W WOJEWÓDZTWIE I W KRAJU

Podkategorie