PLAN ZDALNEGO NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wczoraj na posiedzeniu rady pedagogicznej ustaliliśmy, że nauczyciele będą przesyłać przez dziennik elektroniczny zadania i zagadnienia do opracowania przez uczniów w czasie kiedy szkoła jest zamknięta. Zadania te będą również umieszczane tu, dla tych, którzy nie mają dostępu do swojego konta na librusie. Bardzo proszę, żeby uczniowie wzajemnie się informowali o kolejnych zadaniach, tak żeby wszyscy pracowali na bieżąco. Te dwa tygodnie to nie są ferie, więc musimy realizować podstawę programową. Po powrocie wiedza będzie sprawdzana.

Zgodnie z zaleceniami władz - proszę, żeby uczniowie nie przemieszczali się, nie spotykali w dużych grupach, unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Najlepiej byłoby, gdybyście pozostali w domach.
                                                                                                              Dyrektor


Informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Przygotowane przez władze Miasta Stołecznego Warszawy zestawienie portali i stron edukacyjnych polecanych uczniom

Materiały dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną


Poniżej znajdują się przygotowane przez nauczycieli materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.