6 listopada 2013r.  na uroczystości z okazji 45-lecia Oddziału  Powiśle  Towarzystwa  Przyjaciół  Warszawy nasze Liceum (jako jedna z 2 szkół warszawskich) otrzymało Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego za działalność społeczną dla stolicy.

Inicjatorem i wnioskodawcą była Pani Elżbieta Wolffgram – prezes Towarzystwa  Przyjaciół  Warszawy Oddziału Powiśle.

Jest to niewątpliwie zasługą nauczycielki historii Pani Marioli Bujak - również uhonorowanej takim odznaczeniem oraz nauczycielki języka polskiego Pani Małgorzaty Krakowiak-Owczarek, która otrzymała Honorową Złotą  Odznakę tzw. „Syrenkę” za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy. Dzięki ich pasji i osobistemu zaangażowaniu wielu naszych uczniów, a obecnie już i absolwentów, aktywnie działa od kilku lat włączając się w prace Towarzystwa  Przyjaciół  Warszawy Oddziału Powiśle.