DYREKTOR

XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE

  

Ogłasza konkurs historyczny

  

W walce o Niepodległą…

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH W DZIELNICY

 

konkurs objęli honorowym patronatem: Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Akademia sztuki Wojennej, Muzeum Wojska Polskiego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

regulamin do pobrania